Select Page

Zlorabe

Sistemska obravnava spolnih zlorab

Pravo Republike Slovenije

  • Ustava
  • Kazenski zakonik – 19. poglavje
  • Zakon o socialnem varstvu
  • Zakon o kazenskem postopku
  • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja – dolžnost obveščanja
  • Zakon o preprečevanju nasilja v družini
  • Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode

 

Mednarodni dokumenti in uradni dokumenti Svetega sedeža

 

Uradni dokumenti Cerkve na Slovenskem objavljeni v Sporočilih slovenskih škofij (SSŠ)