Select Page

OBE STRANI STA V RIMU PRIPRAVILI TRI DNEVNO  SREČANJE,  DA BI OBLIKOVALI NOVO NAČELO “NIČELNE TOLERANCE” ZA DUHOVNIKE, KI ZLORABLJAJO

Foto: Simone Padovani/ECAglobal

Prvič v zgodovini krize duhovniških spolnih zlorab globalna mreža preživelih duhovniških zlorab združuje moči z najboljšimi cerkvenimi strokovnjaki za boj proti zlorabam, da bi v Katoliški Cerkvi ustvarili nov mandat »ničelne tolerance« .

Voditelji Ending Clergy Abuse (ECA) so se v začetku meseca junija 2024 zasebno srečali s patrom Hansom Zollnerjem, SJ, direktorjem Inštituta za antropologijo (IADC) na Papeški univerzi Gregoriana, in monsignorjem Petrom Beerom, vodjo raziskav in razvoja na omenjenem Inštitut.

Voditelji ECA in IADC so tri dni, od 6. do 8. junija, sodelovali pri oblikovanju predloga novih politik in zakonov, vključno s trajno odstranitvijo duhovnikov, ki spolno zlorabljajo, iz njihovega poslanstva.

Gemma Hickey, predsednica upravnega odbora ECA in preživela spolne zlorabe s strani duhovnikov, je dejala: »To je prvič v zgodovini katastrofe zlorab s strani duhovščine, da se je mednarodna koalicija organizacij preživelih in njihovih zagovornikov pridružila vodilni ustanovi Katoliški Cerkve. inštitutu za varovanje mladoletnih, z namenom potrditi zavezujoč in univerzalen mandat ničelne tolerance do spolnih zlorab v Katoliški Cerkvi. Kot preživela nisem pomislila, da bom dočakal dan, ko se bodo predstavniki Cerkve pridružili preživelim in zahtevali konec zlorab in prikrivanja.«

ECA in IADC sta v pogovor vključila številne partnerje, vključno s: škofom Luisom Manuelom Alíjem Herrero, tajnikom Papeške komisije za zaščito mladoletnikov; Anne Barrett Doyle z BishopAccountability.org; p. Ulrichom Rhodesom, dekanom Fakultete za cerkveno pravo na Papeški univerzi Gregoriana; dr. Martinom Puschem, odvetnikom ustanove Westpfahl Spilker Wastl; veleposlanico Avstralije pri Svetem sedežu Chiaro Porropredstavniki veleposlaništva Združenih držav Amerike pri Svetem sedežu in drugih veleposlaništev; ter drugimi pravnimi svetovalci.

Po treh dneh predstavitve in razprave so skupine lahko oblikovale soglasje o odobritvi obsežnih sprememb zakonodaje, politike in prakse Katoliške Cerkve, vključno s: trajno odstranitvijo iz službe za vsakega duhovnika, za katerega se ugotovi, da je zlorabljal mladoletnega ali ranljivo odraslo osebo; ustanovitev neodvisne agencije s pooblastili za izvajanje preiskav ter izdajanje javnih priporočil in poročil; zahtevano preglednostjo v celotnem postopku; ter stroge kazni za vsakega škofa ali uradnika Katoliške Cerkve, ki se ne teh načel ne drži.

Skupina bo vse poletje nadaljevala z dokončanjem uradnega besedila skupnega predloga z namenom, da ga predstavi pred zadnjo fazo sinode papeža Frančiška o sinodalnosti v oktobru.

Predlog, ki ga vodijo mednarodno priznana načela največje koristi otrok, mladine in ranljivih ljudi, je v skladu s ključnimi priporočili, ki so jih Svetemu sedežu leta 2014 posredovali Odbor Združenih narodov za otrokove pravice (CRC), druge preiskave spolnih zlorab s strani duhovnikov ter mednarodne organizacije za človekove pravice.

vir: World’s leading coalition of clergy abuse victims forms historic collaboration with Catholic Church’s top anti-abuse experts