Select Page

V septembrski številki Ognjišča 2020 je bil objavljen intervju pod rubriko »Naši preizkušeni« o duhovniku Branku Setnikarju. V uvodni besedi odgovorni urednik Božo Rustja predstavi
duhovnika, »ki je bil deležen težke obtožbe pedofilije, pozneje pa se je izkazalo, da je nedolžen«.
Ker sta bila uvod urednika in prispevek povsem izkrivljena in krivična do žrtev zlorab s strani Setnikarja, bilo pa je poseženo tudi v dobro ime iniciative Dovolj.je, zahtevamo, da v skladu z določbami 26. do 41. člena Zakona o medijih po prejemu, brezplačno, brez odlašanja, v enaki obliki in mestu, kot je bilo objavljeno obvestilo, objavite ta popravek napačnih
in neresničnih besedil in prikaz nasprotnih dejstev, kot sledi v priloženem pismu:

  1. Po informacijah, ki jih je pridobila Iniciativa, poteka na policiji vsaj en predkazenski postopek zoper duhovnika Branka Setnikarja. Zato sklepamo, da vodstvo Nadškofije Ljubljana in uredništvo revije Ognjišče zavestno zavajata javnost, ko trdita, da zoper duhovnika Branka Setnikarja ne poteka noben postopek. Žrtve zlorab in njihovi zastopniki menijo, da je objava zapisa v reviji Ognjišče izvajanje pritiska na žrtve zlorab v tem in drugih postopkih. Gre za nedopustno in zavrženo dejanje.
  2. Civilna iniciativa Dovolj.je, katere poslanstvo je zaščita žrtev spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem, odločno zavrača klevete in laži, da naj bi njeni člani hodili po župniji Preddvor
    in hujskali ljudi. So pa bili nekateri očetje in mame (in ne Iniciativa) osebno pri omenjenem duhovniku in ga večkrat opozorili na nesprejemljivo, nestrokovno in deviantno vedenje. Prosili so ga, da ostalim staršem pojasni svoje težave in ker tega ni storil, so obvestili nekatere starše in jim predali odgovornost za zaščito lastnih otrok. Od nadškofa Zoreta pa
    so zahtevali, da ustrezno ukrepa ter mu tudi predlagali načine zdravljenja.
  3. Duhovnik je bil navkljub vsemu omenjenemu z dekretom nadškofa Stanislava Zoreta poslan na delo z otroki in mladimi.
  4. S takšnimi in podobnimi dejanji vodstvo Katoliške Cerkve na Slovenskem zavestno prikriva spolne deviacije, kot sta hebefilija (močan, vztrajen spolni interes za otroke stare od 11 do 14 let) in efebofilija (spolna privlačnost do mladostnikov starih od 15 do 19 let), ki se po klasifikaciji DSM-5 ne opredeljujeta kot bolezensko stanje. Takšno vedenje je tretirano kot zločin. Vir: Frances, Allen. “Hebephilia is a crime–not a mental disorder.”, Psychiatric Times, vol. 29, št. 1, Januar 2012, str. 1, Gale Academic OneFile; pridobljeno 8. septembra 2020.
  5. Konvencija o otrokovih pravicah je mednarodno pravno zavezujoč dokument o spoštovanju in varovanju otrokovih pravic, h kateri se je zavezala tudi Slovenija. Posebna zaščita otrok in zaščita pravic otrok sta navzoči tudi v najvišjem pravnem aktu, Ustavi Republike Slovenije.
  6. Storili bomo vse, da zaščitimo otroke in mladino.

Ljubljana, 8. septembra 2020