Select Page

Terapevtska skupina za žrtve spolne zlorabe

Terapevtska skupina je namenjena tistim, ki so jih spolno zlorabili duhovniki in to v katerem koli življenjskem obdobju: v otroštvu, mladosti ali kot polnoletne in odrasle osebe. V skupino se lahko vključijo tako moški kot ženske. Je zaprtega tipa, kar pomeni, da se med samim procesom ne sprejema novih članov, saj gre za zelo globoke, senzitivne in konfidencialne teme, ki zelo vplivajo na zaupanje, dinamiko in razreševanje bolečih spominov in posledic. Glavni poudarek je na prepoznavanju in razreševanju posledic, ki se lahko kažejo na različnih področjih življenja, saj zloraba zaznamuje žrtev na telesnem, duševnem, duhovnem, čustvenem in drugih področjih.

Ker ima vsak posameznik svojo pot, ki jo mora prehoditi, je tudi terapevtski pristop oblikovan tako, da se prilagodi vsakemu posebej, da s pomočjo ovrednotenja stisk in novih pozitivnih izkušenj, ponovno zaživi človeka vredno življenje in se osvobodi začaranih krogov in peklenske dinamike, ki je pri zlorabi neizogibna.

Anonimnost na skupini je zagotovljenja, prav tako tudi konfidencialnost.

Skupina bo potekala vsakih 14 dni, od oktobra do maja, vodila pa jo bosta priznana terapevta, moški in ženska.

Skupini se lahko pridružiš s prijavo preko obrazca ali spodnjega e-naslova.

terapevtska.skupina@dovolj.je