Select Page

Radi bi posredovali nekaj pojasnil, kaj se je dogajalo do sedaj (po 19. 2. 2019 – od prve tiskovne konference Iniciative Dovolj.je), kje so ovire in nerazumevanja. Danes se ne bomo ukvarjali toliko s statistiko, ampak s konkretnimi primeri ter postopki, ki se skorajda ne premikajo nikamor.

V cerkvenih krogih in ekspertni skupini se pogosto govori o pedofiliji. Gre pravzaprav za minimaliziranje problema, saj gre za spolne zlorabe v Cerkvi nasploh.

V strokovni literaturi ter civilni zakonodaji je nasilje opredeljeno ne glede na starost, spol ali katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročiteljice oziroma povzročitelja nasilja.

Spolno nasilje so ravnanja s spolno vsebino, v katera žrtev ne privoli, je vanje prisiljena ali zaradi svoje stopnje razvoja ne razume njihovega pomena, grožnje z uporabo spolnega nasilja, ter javna objava spolnih vsebin o žrtvi.

Prav tako Smernice SŠK opredeljujejo spolno zlorabo kot vsako neverbalno, verbalno ali fizično dejanje, s katerim se z namenom spolne potešitve krši dostojanstvo in prekorači meje druge osebe katere koli starosti ali spola.

V dokumentu Vos estis lux mundi (Vi ste luč sveta) papeža Frančiška  (7. maja 2019) se nabor oseb razširi, ki so predmet kaznivega dejanja zoper  šesto Božjo zapoved (mladoletne osebe, ranljive osebe, otroška pornografija ter spolno nasilje in nadlegovanje kot posledico zlorabe oblasti – nasilje nad redovnicami ter primeri nadlegovanja polnoletnih bogoslovcev ali novincev).

Dokument govori zelo jasno o opustitvah in izogibanju kanoničnim preiskavam ter odgovornostih predstojnikov – tistih, ki so jim enaki  (škofov in redovnih predstojnikov).

Prvič so tudi postavljeni zelo jasni roki: najprej 30 dnevni roki o stanju preiskave ustreznemu dikasteriju, prav tako pa se mora preiskava zaključiti v 90 dneh oz. v času določenem v navodilu (ki ga da ustrezni dikasterij – ustanova Rimske kurije).

Na podlagi Letnega poročila za leto 2019 Katoliške Cerkve v Sloveniji izhaja:

Od 2009 (ustanovitev Ekspertne skupine) do 2013 ni bilo nobene prijave, 2014: 2 prijavi, 2015: 1 prijava, 2016: 0 ter v letu 2017: 2 in 2018: 2. Skupaj so prejeli torej 7 obravnavanih prijav. V letu 2019 po naših podatkih niso obravnavali nobene prijave, saj se žrtve ne obračajo na njih (so le poslali informacije, ki so jih dobili od Iniciative Dovolj.je).

Iniciativa je prejela 38 prijav zoper 22 različnih duhovnikov, škofov in redovnikov. Sedaj bomo predstavili nekaj najbolj ekstremnih primere.

V letu 2018 je bilo v Sloveniji 1022 duhovnikov, kar nakazuje, da je velika večina duhovnikov dobrih, vendar to ne opravičuje dejstva, da spolne zlorabe s strani duhovnikov in verskih sodelavcev niso velik problem.

Dokument v PDF formatu.