Select Page

Sociološka raziskava razkriva, kako storilci v religioznih okoljih zlorabijo zaupanje, vero in avtoriteto, da oblikujejo (pripravijo) bodoče žrtve na zlorabe in jih aktivirajo za skrivanje le-teh.


V nekaterih primerih je bila celotna družba oblikovana (pripravljena) za sodelovanje v zlorabah. Izpostavlja Irsko, kjer je “celotna država demonstrirala ‘kulturo nejevere’ do trditev o zlorabah” po množičnih razkritjih zlorab v devetdesetih letih: “Posamezniki v družbi imajo lahko večjo zvestobo instituciji kot zlorabljeni žrtvi.”

Več na:
https://www.ualberta.ca/folio/2020/08/researchers-reveal-patterns-of-sexual-abuse-in-religious-settings.html