Select Page

Na mednarodni konferenci o zaščiti otrok (International Safeguarding Conference – https://saferchurch.org/) je t. im. akademskem dnevu v četrtek, 22. junija 2023 prof. dr. Milena Mileva Blažić izvedla predavanje z naslovom: »Pravljice kot metoda za razvijanje občutljivosti, ozaveščanja in varovanja pred zlorabami otrok«.

Predavateljica, zaposlena na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, strokovna sodelavka zavoda Dovolj je, je predstavila razliko med problemsko (biti na strani otrok) in problematično (biti na strani storilca) mladinsko književnostjo oz. pravljicami. Kot primer je navedla J. in W. Grimm: Otroci iz Hamelina, 1816, ki je ena izmed redkih pravljic, ki govori o zlorabi otrok s strani ustanov ter t. im. »otroško križarsko vojno« 1284, ki so jo upesnili tudi npr. J. W. Goethe v Faustu (1808), B. Brecht v Otroški križarski vojni (1939), uglasbil pa Jani Kovačič: Piskač iz Hamelina (2020) idr..

Omenjene so bile variante Rdeče kapice, npr. C. Perraulta, 1697, svarilne pravljice, ki opozarjajo na različne vrste »volkov, sladke in osladne«, potem basen A. M. Slomška: Star lisjak in mlada kura (1878, 1996), napisane s stališča fantazem »starega lisjaka«.

V drugem delu se je predavateljica osredotočila na teorijo Slavoja Žižka: Sedem tančic fantazme iz knjige Kuga fantazem, 1995, 2007 in večnaslovniško slikanico: Svetlana Makarovič, K. Kosmač: Rdeče jabolko, 2008.  

Avtorica je z metodo literarne analize citirala besede oz. aluzije v tekstu, kontekstu, predvsem v podtekstu, ki razkrije perspektivo pravljice, ki zagovarja perspektivo otroka in/ali ki zagovarja perspektivo storilca. Večnaslovniška slikanica Rdeče jabolko (verbalno in vizualno besedilo) vsebuje značilnosti Žižkove knjige: Kuga fantazem oz. poglavja Sedem tančic fantazem.

Na koncu je avtorica predstavila mapiranje poti Otrok iz Hamelina iz 1284 in mapiranje pravljičnega tipa Rdeča kapica. Obe izbrani pravljici sta univerzalna »pravljična tipa«, značilna za vse kulture, kar pomeni, da so nasilje in/ali zlorabe otrok, žal, univezalne za vse čase, institucije in kulture.

Avtorica je prepričana, da je otroke potrebno senziblirirati, ozaveščati in preko literature oz. pravljic, učiti, da zaznavajo različne oblike nasilja in zlorab ter jih presegajo, kar je proces vse življenjskega učenja.

Na fotografiji:

Z desne proti levi:

Jörg Michael Fegert (Univerzitetna klinika, Ulm, Nemčija), Jani Kovačič, Milena Mileva Blažić (Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani), Hans Zollner (Inštitut za antropologijo, Papeška univerza Gregoriana, Rim, Italija), Janez Cerar.

© Zavod Dovolj je