Select Page

Tudi v cerkvenem postopku je bil g. Zupanc leta 2011 spoznan za krivega. Naložene so mu bile mile kazni. Ker je bil že star je bil napoten v dom za ostarele duhovnike, žrtvam se večinoma ni opravičil (ker nihče ni tega preverjal pri njem), ni plačal odškodnine, ampak le povrnil nekaj sto EUR iz naslova stroškov zdravljenja eni od žrtev.

Takšna situacija se nam zdi nesprejemljiva še posebej potem, ko so se nam javile nove žrtve, v imenu katerih smo od nadškofa Zoreta zahtevali izvedbo novih cerkvenih postopkov ter vložitev prošnje za spregled zastaranja. Kljub temu, da smo primer predstavili že na tiskovni konferenci v maju 2019, do danes odziva na te naše zahteve še nismo prejeli. Ker menimo, da je njegovih žrtev še več, menimo, da bi bila primerna sankcija zanj, poleg plačila pravične odškodnine žrtvam, laizacija. Tudi v opomin ostalim storilcem tovrstnih dejanj. Nesprejemljivo je, da vodstvo Cerkve z neukrepanjem dejansko ščiti storilca, ne pa žrtve.

Nam znane žrtve g. Zupanca so iz različnih župnij, kamor so ga premeščali – po vsej verjetnosti zaradi prijav zlorab, čeprav so bili formalno za premestitve navedeni drugi razlogi (npr. pri g. Zupancu naglušnost, zaradi katere je l. 2003 zapustil župnijo Hotedrščica). Ker verjamemo, da je žrtev še več, jih na tem mestu spodbujamo, da podajo prijavo in povedo, kaj se jim je zgodilo. Hkrati od vodstva Cerkve pričakujemo, da po zgledu iz tujine (npr. ZDA) v vseh župnijah, kjer je navedeni deloval, objavi pozive žrtvam k prijavi zlorab. Končno pa tudi pričakujemo, da bodo odgovorni v Cerkvi na Slovenskem prevzeli svoj del odgovornosti za neukrepanje, zaradi katerega je storilec svoja dejanja lahko ponavljal vrsto let.

Dokument v PDF format.