Select Page

Politika zasebnosti

Datum začetka veljavnosti: 19. Februar 2019

Spletno stran https:/dovolj.je (v nadaljevanju: “spletna stran“ ali “spletna storitev”) upravlja Zavod Dovolj.je, zavod za zaščito žrtev spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem, Ljubljana (v nadaljevanju: “upravljalec”).
Ta Politika zasebnosti vsebuje informacije glede zbiranja, uporabe in razkritij osebnih podatkov pri uporabi spletne strani in glede izbir, ki jih imajo uporabniki v zvezi z njihovimi osebnimi podatki.
Upravljalec uporablja podatke uporabnikov za namen izboljšanja storitve. S tem, ko uporablja spletno stran, uporabnik soglaša z zbiranjem, uporabo in hrambo teh podatkov v skladu s to politiko.

1.   Definicije

Osebni podatki
Osebni podatki so podatki o določeni ali določljivi fizični osebi, torej posamezniku, ki ga je mogoče neposredno ali posredno identificirati s pomočjo teh podatkov.

Podatki o uporabi
Podatki o uporabi so podatki o uporabi spletne strani, ki so zbrani avtomatsko, jih zbere spletna stran ali infrastruktura, ki poganja spletno stran (npr. podatek o trajanju obiska na spletni strani).

Piškotki
Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih spletna stran shrani na uporabnikovi napravi (računalniku ali mobilni napravi). Te datoteke vsebujejo majhno količino podatkov, ki služi anonimni identifikaciji uporabnika.

Upravljalec podatkov
Upravljalec podatkov (nadzornik ali kontrolor podatkov) je fizična ali pravna oseba, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene obdelave osebnih podatkov in način obdelave le-teh.

Obdelovalec podatkov
Obdelovalec podatkov je fizična ali pravna oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljalca podatkov. Upravljalec spletne strani se lahko poslužuje različnih ponudnikov storitev, da učinkoviteje obdeluje osebne podatke uporabnikov.

Uporabnik
Uporabnik je določljiva fizična oseba, torej posameznik, ki uporablja našo spletno stran in je izvor osebnih podatkov.

2.   Zbiranje in uporaba osebnih podatkov

Ta spletna stran zbira več vrst podatkov, da lahko uporabnikom ponuja in zanje izboljšuje spletno storitev.

Vrste podatkov, ki se zbirajo

Osebni podatki

Med uporabo te spletne strani lahko upravljalec od uporabnika pridobi med drugimi predvsem naslednje osebne podatke:

 • Ime in priimek
 • E-naslov
 • Piškotke in podatke o uporabi

Upravljalec bo uporabil osebne podatke za pošiljanje e-poštnih sporočil ali informacij za katere bo menil, da zanimajo uporabnika, na osnovi preteklih izraženih zanimanj.

Upravljalec bo posebej skrbno varoval zasebnost osebnih podatkov tistih uporabnikov, ki bodo z njim delili pričevanja o svojih izkušnjah s spolno zlorabo. Osebnih podatkov teh uporabnikov ne bo uporabljal za noben drugi namen, razen za namen pomoči tem uporabnikom.

Uporabnik bo vedno imel možnost odjave od katerekoli ali vseh vrst sporočil. Odjavo bo lahko izvedel po navodilih, ki bodo prisotna v vseh poslanih sporočilih.

Sledilni podatki piškotkov

Upravljalec lahko uporablja piškotke, da sledi in hrani informacije o dejavnosti obiskovalcev na spletni strani.
Uporabnik lahko nastavi svoj brskalnik, da zavrača vse piškotke ali opozarja, kadar je piškotek poslan spletni strani. Če uporabnik to stori, lahko ne bo mogel uporabljati nekaterih delov te spletne storitve.
Primeri piškotkov, ki jih uporablja ta spletna stran:

 • Piškotki seje. To so nujni piškotki, ki omogočajo izvajanje spletne storitve.
 • Piškotki izbora. Ti piškotki se uporabljajo, da si spletna stran lahko zapomni nastavitve, ki jih je na njej zase nastavil uporabnik.
 • Varnostni piškotki. Ti piškotki se uporabljajo za zagotavljanje varnosti.

Uporaba osebnih podatkov

Upravljalec uporablja zbrane podatke za več namenov:

 • Da lahko zagotovi in vzdržuje spletno storitev
 • Da lahko uporabnike obvešča o spremembah spletne storitve
 • Da lahko uporabnikom omogoči uporabo interaktivnih funkcij spletne storitve, kadar to želijo
 • Da lahko uporabnikom zagotovi pomoč in podporo
 • Da lahko izvede analizo in pridobi relevantne informacije za izboljšanje spletne storitve
 • Da nadzira uporabo spletne storitve
 • Da lahko zazna, razreši in preprečuje tehnične težave
 • Da lahko uporabnikom dostavi novice

3.   Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov pod pogoji Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR)

Splošna uredba o varovanju podatkov (GDPR) je pravni temelj, na podlagi katerega upravljalec zbira in uporablja osebne podatke opisane v tej Politiki zasebnosti.
Upravljalec lahko uporablja uporabnikove osebne podatke ker:

 • Mu uporabnik da svojo privolitev
 • Je uporaba podatkov njegov legitimni interes in ne presega pravic uporabnika
 • Mora zagotoviti skladnost z zakonom

4.   Hramba osebnih podatkov

Upravljalec hrani osebne podatke uporabnikov samo tako dolgo, kot je nujno potrebno za namene naštete v tej Politiki zasebnosti.
Upravljalec hrani in obdeluje osebne podatke dokler je to dolžan glede na svoje zakonske obveznosti (npr. da zgotovi skladnost z veljavno zakonodajo).

5.   Čezmejna obdelava osebnih podatkov

Osebni podatki uporabnikov se lahko prenašajo in hranijo na računalniške sisteme zunaj države iz katere prihaja uporabnik in v katerih velja drugačna zakonodaja glede varovanja osebnih podatkov, kot v državi iz katere prihaja uporabnik.
Če uporabnik ne prihaja iz Slovenije in se odloči uporabiti spletno stran, vzame na znanje, da bodo njegovi osebni podatki preneseni v Slovenijo in tam obdelani in hranjeni.
Strinjanje s to Politiko zasebnosti, ki mu sledi izročitev osebnih podatkov, pomeni strinjanje s tem prenosom podatkov.

6.   Razkritje osebnih podatkov

Pravne zahteve

Upravljalec lahko razkrije osebne podatke uporabnikov v dobri veri, da je to razkritje nujno potrebno zaradi:

 • Izpolnitve obveznosti, ki jih nalaga zakonodaja
 • Varovanja in obrambe pravic in sredstev upravljalca
 • Preprečevanja ali raziskave morebitnih kršitev zakona v povezavi s spletno storitvijo
 • Zavarovanja osebne varnosti uporabnikov spletne storitve ali javne varnosti

Varnost osebnih podatkov

Varnost uporabnikovih osebnih podatkov je za upravljalca zelo pomembna. Kljub temu pa ta ne more izničiti dejstva, da noben prenos podatkov po internetu ali elektronska hramba podatkov ni 100 % varna. Upravljalec bo uporabljal sredstva, ki so na voljo na tržišču, da zagotovi najvišjo razumno dosegljivo varnost osebnih podatkov uporabnikov. Kljub temu pa ne more uporabniku garantirati popolne varnosti.

7.   Pravice uporabnika do varovanja osebnih podatkov, ki izvirajo iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR)

Če je uporabnik državljan EU ima določene pravice do varovanja osebnih podatkov, ki izhajajo iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Če ni državljan EU, ga bo upravljalec obravnaval na enak način in mu poskušal zagotoviti enak nivo pravic kot za državljane EU, vendar pa mu ne more ponuditi garancije za vse pravice, ki jih za državljane EU zagotavlja Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR).
Upravljalec bo uporabniku omogoči vpogled, popravke, dopolnitve ali izbris njegovih osebnih podatkov.

Informacijo o uporabnikovih osebnih podatkih, zahtevek za spremembo, dopolnitev ali izbris lahko ta naroči na naslovih, ki so navedeni na dnu te Politike zasebnosti.

V naslednjih okoliščinah ima uporabnik sledeče pravice:

 • Pravica do vpogleda, popravka ali izbrisa vaših osebnih podatkov, ki jih hrani upravljalec.
  Uporabnik ima pravico do vpogleda, dopolnitve ali izbrisa svojih osebnih podatkov. Da bi izvedel ta dejanja, se lahko obrne na upravljalca za pomoč. Kontaktni naslovi so navedeni na dnu te Politike zasebnosti.
 • Pravica do popravka.
  Uporabnik ima pravico, da popravi informacijo glede osebnih podatkov, ki jo je posredoval upravljalcu, če je ta informacija netočna ali nepopolna.
 • Pravica do ugovora.
  Uporabnik ima pravico do ugovora na obdelavo njegovih osebnih podatkov.
 • Pravica do omejitve.
  Uporabnik ima pravico zahtevati, da upravljalec omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov.
 • Pravica do prenosa osebnih podatkov.
  Uporabnik ima pravico do pridobitve kopije njegovih osebnih podatkov, ki jih upravljalec hrani, v obliki ki bo omogočala strojni prenos na podoben sistem, kot ga uporablja upravljalec.
 • Pravica do preklica soglasja.
  Uporabnik ima pravico do preklica soglasja, kjer upravljalec izvaja določene dejavnosti v zvezi z osebnimi podatki na podlagi uporabnikovega soglasja.

Preden upravljalec izvede zgornja dejanja, s katerimi udejanji uporabnikove pravice, lahko uporabnika pozove, da se identificira.

V zvezi z uveljavljanjem pravic uporabnika bo upravljalec storil vse v mejah razumnega, da ugodi uporabnikovim željam. Če slednji z odzivi ne bo zadovoljen, se lahko pritoži na nacionalni urad za varstvo podatkov.

8.   Ponudniki storitev

Za zagotavljanje spletne storitve lahko upravljalec v svojo spletno storitev vključi storitve tretjih oseb ali ponudi storitve tretjih oseb v njegovem imenu.

Tako vpletene tretje osebe ob tem sodelovanju lahko pridobijo dostop do osebnih podatkov uporabnikov samo v obsegu, ki je nujno potreben za izvajanje njihovih storitev. Pri izvajanju teh storitev so zavezane k varovanju in nerazkritju osebnih podatkov uporabnikov. Prav tako so zavezane, da osebnih podatkov ne uporabljajo za noben drug namen razen tistega, ki je dogovorjen za opravljanje storitev za upravljalca.

9.   Povezave do drugih spletnih strani

Ta spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani, ki jih ne upravlja Zavod Dovolj.je. Če uporabnik klikne na tako povezavo, bo preusmerjen na spletno stran tretje osebe. Svetujemo vam, da za vsako takšno spletno stran preverite njihove Politike zasebnosti, kajti mogoče je, da odstopajo od standardov, ki so uveljavljeni na tej spletni strani.
Upravljalec te spletne strani nima nadzora nad vsebino in nivojem zasebnosti na teh straneh, zato ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s tem.

10.       Varovanje zasebnosti otrok

Ta spletna stran ne vsebuje vsebin, ki bi imele za ciljno skupino otroke mlajše od 18 let.

Upravljalec te spletne strani namenoma ne zbira in hrani osebnih podatkov otrok mlajših od 18 let. Če ste starš ali skrbnik in vam je znano, da nam je svoje osebne podatke posredoval otrok mlajši od 18 let, vas prosimo, da nas kontaktirate na spodnje kontaktne naslove.

Če bomo ugotovili, da smo nehote sprejeli in shranili osebne podatke otrok mlajših od 18 let brez soglasja staršev ali skrbnikov, jih bomo odstranili z naših strežnikov v skladu s to Politiko zasebnosti.

11.       Spremembe Politike zasebnosti

Upravljalec lahko kadarkoli spremeni Politiko zasebnosti.

O spremembi bo javnost obvestil tako, da jo bo objavil na tej spletni strani.
Poleg tega bo uporabnike, ki so za to dali soglasje, o spremembi politike predhodno obvestil po e-pošti.

Določbe te politike veljajo od dne, ki je naveden na vrhu te strani.

12.       Kontakt

Če imate kakršnakoli vprašanja glede zasebnosti na tej spletni strani, nas lahko kontaktirate preko:

 • E-pošte info@dovolj.je
 • Spletnega obrazca https://dovolj.je/kontakt/