Select Page

Civilna iniciativa Dovolj je je nastala februarja 2019, z namenom opozoriti na alarmantno stanje področja: a) reševanja spolnih zlorab v katoliški Cerkvi v Sloveniji, b) umanjkanja podpore preživelim ter c) umanjkanja preventive zlorab. V tem opozorilu je bila nuja izpostaviti sporen način delovanja odgovornih v katoliški Cerkvi.

Odgovorni v Cerkvi so se na Civilno iniciativo, ki je prerasla v Zavod Dovolj je – in ga sestavljamo katoličani, vključeni v delovanje Cerkve, odzvali (in se v pretežni večini še vedno odzivajo) odklonilno in obrambno.

Od februarja 2019 do marca 2023 skrbno spremljamo, kako se katoliška Cerkev v Sloveniji kot institucija sooča z reševanjem storjenih zlorab, podporo žrtvam/preživeim ter preventivo.

Izpostavljamo nekaj dejstev:

Spisani in objavljeni so bili posamezni dokumenti. Med drugim na uradni spletni strani Slovenske škofovske konference, pod zavihkom Zaščita otrok v Cerkvi na Slovenskem (https://katoliska-cerkev.si/zascita-otrok-v-cerkvi-na-slovenskem) med objavami najdemo: Smernice za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih oseb v Katoliški cerkvi v Sloveniji in informacijo o ustanovitvi Sklada za financiranje psihološke pomoči domnevnim žrtvam spolnih zlorab ter objavo seznama ponujenih zagovornikov v cerkvenih kazenskih postopkih. Med zadnjimi objavami je zapisan podatek (https://katoliska-cerkev.si/ekspertna-skupina-za-resevanje-primerov-spolnih-zlorab):

Slovenska škofovska konferenca je 23. 11. 2021 na seji sklenila, da se dotedanji t. im. Ekspertni skupini za reševanje primerov spolnih zlorab mandata ne podaljša, ker: »Predvidoma bodo slovenski škofje v letu 2022 ustanovili neodvisno komisijo za zaščito otrok.«

Toda:

  1. Neodvisna komisija v februarju 2023 še ne deluje.
  2. Ker tako imenovani Ekspertni skupini mandat ni bil podaljšan, iz sklada za pomoč domnevnim žrtvam ni mogoče črpati sredstev, saj naj bi jih odobrili člani te skupine.
  3. Postopki, ki zadevajo storjene spolne zlorabe so dolgotrajni in za žrtve/preživele izčrpavajoči. Žrtve/preživeli še vedno poročajo o zavajajočih informacijah s strani predstavnikov Cerkve, izmikanju, poniževalnem ali odklonilnem odnosu. Obenem opažajo, da odgovorni ne držijo dane besede.
  4. Še vedno se v javnosti, tudi prek katoliški Cerkvi naklonjenih medijev, odpiranje problematike spolnih zlorab v katoliški Cerkvi tolmači kot napad na Cerkev in katoličane (kot delo komunističnega režima in t. im. levičarskih medijev).
  5. Žrtve/preživeli storjenih dejanj poročajo, da v iskanju pravičnosti (nikoli maščevanja!) s strani odgovornih v katoliški Cerkvi niso osebno nagovorjeni in resnično slišani. V javnosti se uradni predstavniki katoliške Cerkve oglasijo zgolj posledično, kadar so v to, zaradi pritiska medijev, prisiljeni.

Žal storjene korake s strani odgovornih v katoliški Cerkvi ne moremo imenovati drugače kot »kozmetični popravki«. Obenem opažamo, da z načinom reševanja, ki se ga poslužujejo, onemogočajo možnosti transparentnemu in verodostojnemu delovanju.

Takšen način širi toksičen odnos v celotno skupnost katoličanov in močno zavira, da bi ta na ustrezen način doumela globino posledic spolnih zlorab, spornost/zločinskost dejanj storilcev in položaj žrtev/preživelih. S tem je onemogočena podpora žrtvam/preživelim in preventiva nadaljnjih zlorab, saj vedno znova odriva pozornost daleč stran od bistva, ki bi moralo biti v varovanju in krepljenju človekovega dostojanstva ter pravičnosti.