Select Page

Potem, ko se je posvetoval s škofovskimi konfrencami in radi rimske kurije je papež Frančišek po skoraj štirih letih poskusne dobe dokončno potrdil postopke za preprečevanje in boj proti spolnim zlorabam znotraj katoliške Cerkve. Danes, 25. marca 2023, je bila objavljena nova različica dokumenta »Vos estis lux mundi« (Vi ste luč sveta), ki bo stopila v veljavo 30. aprila letos.

Najpomembnejša novost v novi različici se nanaša na drugo poglavje z določbami ki govorijo o odgovornosti škofov , redovnih predstojnikov ter duhovnikih, ki vodijo krajevno Cerkev ali prelaturo. Dodani so tudi laiki, ki vodijo ali so vodili mednarodne zveze vernikov, priznanih s strani Svetega Sedeža.

Uvedene so bil spremembe za uskladitev besedila postopkov zoper zlorabe z ostalimi predpisi.

Med njimi je na primer tisti, ki se nanaša na »ranljive« odrasle . Medtem, ko so bila prej omenjena dejanja »z mladoletno ali ranljivo osebo« , v novi različici nastopa »zločin zoper šesto zapoved storjen z mladoletnim ali osebo z omejeno rabo razuma ali z odraslim ranljivim.«

Druga sprememba je povezana z zaščito naznaniteljev zlorabe; tako naznanitelja samega, kot tudi osebe, ki trdi, da je žrtev zlorabe ter prič.

V novi različici dokumenta »Vos estis lux mundi« je določeno, da se morajo škofije opremiti z uradi, ki so dostopni vsem; in da ima škof kraja, kjer se zgodi prijava, dolžnost začeti s preiskavo.

Znova je poudarjeno, da imajo škofje, redovniki predstojniki ter laiki, ki vodijo mednarodna združenja vernikov, dolžnost odgovarjati za svoje delovanje ter obveznost, da naznanijo zlorabe, o katerih so bili obveščeni.

Dokument vključuje tako nadlegovanje in nasilje zoper mladoletne in odrasle ranljive, kot tudi spolno nasilje in nadlegovanje, posledico zlorabe moči. Iz tega sledi, da vključuje tudi kakršen koli primer nasilja s strani duhovnikov zoper redovnice, ter nadlegovanje odraslih bogoslovcev ali novincev.

Vir:

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2023-03/el-papa-confirma-vos-estis-lux-mundo-el-procedimiento-contra-los.html

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2023-03/pope-francis-modifies-vos-estis-lux-mundi-abuse-procedures.html

https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/20230325-motu-proprio-vos-estis-lux-mundi-aggiornato.html