Select Page

Janez Cerar, duhovnik, član Misijonske družbe Lazaristov, odgovarjam na Izjavo, ki jo je včeraj v imenu slovenske province Misijonske družbe Lazaristov podal gospod Franc Rataj, objavil pa Tiskovni urad Slovenske škofovske konference.

 1. Podpisani sem član Misijonske družbe Lazaristov. Pridružil sem se ji 27. septembra 1990, uradno vstopil vanjo 26. septembra 1992 (ob začetku notranjega semenišča, v kraju rojstva ustanovitelja, Berceau blizu Daxa, Francija); ter izrekel zaobljube 2. junija 1996 v Funzi pri Bogoti (Kolumbija). Večkrat sem želel predstojnikom predstaviti izkušnje in poglede, ki so me leta 2013 pripeljali do odločitve, da se umaknem iz skupnosti. To se je zgodilo šele 6. in 9. februarja 2017 v prostorih Nadškofije Ljubljana. Svojo življenjsko zgodbo sem predstavil škofu in generalnemu vikarju msgr. dr. Franciju Šuštarju in predstojniku (vizitatorju) gospodu Pavletu Novaku.
 2. V Zapriseženi izjavi, ki jo je Damian Črnak 31. marca 2017 poslal Prefektu Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja kardinalu João Braz de Avizu, sta opisana tako dogodek zlorabe kot tudi srečanje, na katerem je sicer prišlo do spravnega dejanja, a je Damian vztrajal, da so v postopku nepravilnosti, ki jih je potrebno razrešiti. Ker ni prejel odgovora, se je končno obrnil na prej omenjeno Kongregacijo, ki je 12. januarja 2016 preko podtajnika poslala odgovor, da se zbirajo nove informacije o zadevi. 15. maja 2016 je tajnik Kongregacije, nadškof Carballo sporočil, da je vrhovnemu predstojniku Misijonske družbe svetoval, katere ukrepe naj prevzame. Damian se je 7. oktobra 2016 znova obrnil na Kardinala Prefekta, saj je od novega vrhovnega predstojnika Lazaristov gospoda Tomaža Mavriča prejel odgovor (28. avgusta 2016): »da smo s strani Misijonske družbe in Kongregacije naredili vse, kar je mogoče, da bi se primer rešil najboljše«. Po dolgem premoru je Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja Damianu 1. marca 2017 poslala pismo, v katerem je bila prošnja, naj pošlje zapriseženo izjavo, kjer prvikrat omenja tudi moje ime. To izjavo je poslal 31. marca 2017.
 3. Nekdanji predstojnik slovenske province Misijonske družbe Lazaristov gospod Pavle Novak je v pismu Damianu Črnaku, z dne 11. julija 2014 zapisal, navajam: »V upravnem postopku sta bila ugotovljena primera, ko se je g. _____ do Vas neprimerno vedel.«
 4. Dne 2. avgusta 2017 sem na sedežu slovenske province Misijonske družbe Lazaristov v Ljubljani pred dvema pričama prebral zapriseženo izjavo (vsi trije smo Izjavo podpisali). V Izjavi sem predstojnika slovenske province vprašal o zagotovilu, da bo zadevo tokrat vzel kot pomembno in bil pripravljen poslušati, slišati in narediti spremembe; z namenom, da – skupaj z vrhovnim predstojnikom:
  1. podpre resnico;
  2. zaščiti v konkretnih dejanjih ranjeno osebo, v tem primeru odraslo ranljivo osebo (prim. Frančišek, motu proprio Come una Madre amorevole, čl. 1, par. 3;
  3. ter se opredeli do neprimernih dejanj člana naše Družbe: to je žaljivega in zlorabljajočega odnosa do tretje osebe – tudi člana/ov naše Družbe.
 5. Včeraj sem v telefonskem pogovoru gospoda Franca Rataja obvestil, da pripravljam odgovor na Izjavo in od njega prejel soglasje.

Janez Cerar CM

26. februarja 2019

Izjava Misijonske družbe lazaristov o tiskovni konferenci civilne iniciative Dovolj.je z dne 19. februarja 2019