Select Page

Naše poslanstvo

Poslanstvo, vizija in zgodovina našega zavoda

Zavod

Zavod je leta 2018 nastal kot civilna iniciativa in se dve leti kasneje preoblikoval v zavod z istim poslanstvom. Združuje katoličane in vse druge, ki želimo pospešiti reševanje in preprečevanje spolnih zlorab v katoliški Cerkvi. Prvenstveno se posvečamo žrtvam kleriških spolnih zlorab. Poleg tega delamo za ozaveščanje splošne in cerkvene javnosti o ničelni toleranci do spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem.

 

 

Naša vizija

 • Opolnomočiti osebe, ki so preživele spolno zlorabo, da bi lahko živele polno in izpolnjujoče življenje,
 • Oblikovati in podpirati slovensko skupnost oseb, ki so preživele spolno zlorabo po klerikih,
 • Doseči bistven premik k transparentnosti in učinkovitosti obravnave primerov spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem.

Naše dejavnosti

 • Poslušati in slišati preživele po spolnih zlorabah,
 • Spremljati žrtve/preživele in njihove bližnje
 • Nuditi podporo žrtvam/preživelim po zlorabah psihološko, terapevtsko, pravno in duhovno pomoč,
 • Preventivno delovanje za preprečevanje spolnih zlorab,
 • Ozaveščanje širše in cerkvene javnosti o spolnih zlorabah v katoliški Cerkvi,
 • Izobraževanje ranljivih skupin o spolnih zlorabah,
 • Povezovanje s podobnimi organizacijami na državni in mednarodni ravni

Ekipa

Skupaj smo se povezali tisti, ki nam je pomembno dostojanstvo slehernega človeka. Varuje ga naša osebna zavezanost lastni vesti, varuje ga Ustava Republike Slovenije in mednarodni dokumenti, ki se postavljajo v bran človekovih pravic. Dostojanstvo človeka varuje moralna zaveza, ki jo izpričujemo kot pričevalci katoliške vere.

Spolne zlorabe so v tej prepoznavi zločin, ki poškoduje dostojanstvo žrtve – preživelega. Zaznamuje ga v globinah njegove biti in posledično vpliva na celoto njegovega življenja. Zloraba ima vpliv tudi na bližnje in okolico žrtve. S svojo težo zaznamuje širšo skupnost.

Naša skupna dolžnost in pravica je, da ukrepamo. Dolžnost odgovornih je, da zavarujejo žrtve, ukrepajo v odnosu do storilcev ter z verodostojnimi dejanji omogočajo, da do nadaljnjih zlorab ne bi prišlo.

Za zlorabe ni opravičila. Navajanje dejstva, da je do njih vedno prihajalo in da bo tako tudi v prihodnosti, ne prinaša nikakršnega opravičila, da ne bi z vso močjo, ki jo premore misleč in srčen človek udejanjali zavezo, s katero je za nas sprejemljiva le ničelna toleranca do kakršnih koli zlorab.

Le preko temeljitega očiščenja si bo tudi Cerkev v Sloveniji povrnila svojo verodostojnost.

Naše zahteve

Od Slovenske škofovske konference, škofov in redovnih predstojnikov zahtevamo:

 • Da takoj prenehajo s sprenevedanjem, da spolnih zlorab v katoliški Cerkvi na Slovenskem ni, oziroma da je teh primerov zanemarljivo malo.
 • Da resno vzamejo vsak naznanjen primer suma na spolno zlorabo s strani pastoralnega delavca in temu primerno ukrepajo.
 • Da v življenju Cerkve vzpostavijo ničelno toleranco do spolnih zlorab.
 • Da ob vsakem sumu na spolno zlorabo s strani pastoralnega delavca domnevnega storilca nemudoma odstranijo z vseh položajev, na katerih bi lahko prišlo do nadaljnjih spolnih zlorab.
 • Da sum kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost naznanijo policiji in tožilstvu.
 • Da proti storilcu ukrepajo v skladu z veljavnimi kanonskopravnimi in drugimi cerkvenimi predpisi.
 • Da vzpostavijo sistem nadzora, kurative in preventive, ki bo onemogočal kakršnokoli zlorabo moči pastoralnega delavca in preprečeval spolne zlorabe.

Pomagaj z nami!