Select Page

Civilna iniciativa (CI) Dovolj.je je do zdaj prejela 38 prijav zoper 22 duhovnikov. Delo z žrtvami jemljemo odgovorno in resno. Vsaka žrtev namreč potrebuje individualno in njej prilagojeno podporo: terapevtsko, pravno, osebno… Nudimo jim tudi možnost, da se na nas obrnejo v kakršni koli stiski, ko doživljajo pritiske bodisi storilcev bodisi njihovih zagovornikov.

Neprimerno postopanje člana Ekspertne skupine za reševanje spolnih zlorab pri SŠK dr. Andreja Nagliča v primeru Preddvor

Spremljali smo neprimerno in nedopustno ravnanje ljubljanske nadškofije in predstavnika Ekspertne skupine (ES) za reševanje spolnih zlorab pri Slovenski škofovski konferenci (SŠK) dr. Andreja Nagliča v primeru Preddvor.

Žrtve in strokovna javnost so zgroženi nad ravnanjem dr. Andreja Nagliča, zato pozivamo predsednika SŠK, nadškofa msgr. Stanislava Zoreta, da ga nemudoma razreši, prav tako pa tudi razpusti ekspertno skupino, ker je izgubila vso verodostojnost. Nobena od žrtev, ki so dale prijavo na CI Dovolj.je, ne želi sodelovati s to skupino, saj ne verjamejo v učinkovitost in pošteno obravnavanje primerov ter zaščito žrtev spolnih zlorab s strani duhovnika, redovnika ali drugega pastoralnega delavca.

Nesprejemljivo in nedopustno ravnanje pri poročanju v primeru Preddvor:

  • Dr. Andrej Naglič ne bi smel komentirati in potrjevati imena duhovnika ter župnije.
  • Dr. Andrej Naglič bi se moral v tem primeru iz postopka izločiti, ker je javno priznal, da je z ovadenim duhovnikom prijatelj in ga dobro pozna. (“Natančno vem, kako deluje v pastorali kot duhovnik, kako nagovarja mlade, ne nazadnje je bil med njimi ves čas tudi tako priljubljen.”)
  • Dr. Andrej Naglič ne bi smel komentirati čustvenega stanja ter vrste zlorabe ovadenega duhovnika in te minimalizirati. Iz njegovih izjav je moč razbrati, da niti ne ve, kaj je zloraba, katere vrste zlorab (nasilja) obstajajo in ne razume dinamike spolnih zlorab. (“Sicer pa veste, kako to gre in katere stvari niso primerne za duhovnika, nekatere prav tako še zdaleč niso kazniva dejanja, a če postanejo preveč osebne, lahko kaj hitro vzbudijo neprimerne reakcije.”)
  • Zanikamo izjave dr. Andreja Nagliča, da zdaj SŠK in Ekspertna skupina za reševanje spolnih zlorab delujeta hitro in učinkovito. Ekspertna skupina (dr. Andrej Naglič) je z omenjenim primerom seznanjena že od junija 2018. Starši so že od leta 2018 opozarjali škofa, naj ukrepa, vendar bistvenih premikov ni bilo (razen razgovori duhovnika z nadškofom in ustreznim strokovnjakom). Starši so se obrnili na CI Dovolj.je in vložena je bila kazenska ovadba ter zahteva po sprožitvi cerkvenih postopkov. Opažamo, da se brez resnega pritiska in odločnih zahtev ne zgodi nič. 

Vodstvo ljubljanske nadškofije se je namreč odzvalo šele takrat, ko je o tem primeru prejelo dopis Kongregacije za nauk vere; pred tem je vse stalo na mrtvi točki, kljub temu da so se na nadškofa Zoreta obrnili starši iz Preddvora ter člani CI Dovolj.je. Obžalujemo, da je vodstvo nadškofije umik duhovnika neprimerno izvedlo.

Ob tem naj omenimo še nezanemarljivo podrobnost, da je v tej isti župniji med letoma 1984 in 1992 deloval tudi g. Marjan Zupanc, duhovnik, o katerem je spregovorila žrtev na drugi tiskovni konferenci CI Dovolj.je. Obžalujemo, da je ta ista župnija danes ponovno tarča zlorab.

CI Dovolj.je se je skupaj z žrtvijo spolne zlorabe srečala z nadškofom Alojzijem Cviklom. Škof je prisluhnil z vso resnostjo.

V četrtek, 4. julija 2019, smo predstavniki CI Dovolj.je skupaj z žrtvijo obiskali nadškofa Alojzija Cvikla v Mariboru, kjer mu je žrtev sama predstavila zlorabo ter omogočila vpogled v dokumentacijo kazenske ovadbe, ki smo jo vložili v žrtvinem imenu. V CI Dovolj.je si želimo, da primer do zaključka civilnih in cerkvenih postopkov ostane zaprt za javnost, kar je v interesu žrtve in bi moralo biti tudi v interesu storilca.

CI Dovolj.je se je skupaj z žrtvami srečala z nadškofom Stanislavom Zoretom, ki je prisluhnil prvim žrtvam.

V ponedeljek, 8. julija 2019, smo predstavniki CI Dovolj.je skupaj z žrtvami obiskali nadškofa Stanislava Zoreta v Ljubljani, kjer so mu žrtve osebno predstavile svoje zlorabe ter izrazile tako razočaranja kot pričakovanja, ki jih imajo do Katoliške cerkve oz. škofa osebno.