Select Page

V Zavodu Dovolj je presojamo, da je ob mislih, ki jih je v 24. decembra 2023 objavljenem intervjuju izjavil Peter Štumpf za časnik Vestnik in ga je v izsekih poobjavil tudi katoliški tednik Družina potrebno in pomembno zapisati nekaj dejstev.

Pri tem se osredotočamo na odgovora, v katerih škof razlaga svoj pogled na spolne zlorabe, domnevne zlorabe Marka Rupnika in odgovori na vprašanje glede ustanovitve t. i. neodvisne komisije.

Navajamo vprašanja novinarja in odgovore škofa Petra Štumpfa:

»Tukaj ne moreva mimo spolnih zlorab, primera patra Marka Rupnika in pedofilije. Gre za sistemski problem znotraj Cerkve?

ˮV primeru Marka Rupnika moram opozoriti, da ne gre za pedofilijo, temveč za domnevne zlorabe odraslih oseb, ki so takrat že imele svoj razum in tudi svojo odgovornost. Proti Rupniku je papež Frančišek sedaj odredil cerkveno sodni proces. Rupnik še torej ni bil spoznan ne za krivega ne za nedolžnega. Spolne zlorabe pomenijo sistemsko krizo celotne družbe, torej tudi Cerkve. Ne gre za posamezne sociopate, temveč za ves družbeni sistem. Mnogi so panični in pri tem vidijo konec. Vendar to, kar sedaj gori, naj zgori do konca, da pridemo do bistva. Težavnosti ne bomo rešili zgolj z disciplinskimi ukrepi, ampak z reformami na vseh področjih antropologije in seveda v Cerkvi tudi teologije, vzgoje, pastorale in nekaterih struktur. Papež Frančišek meni, da ta čas ni čas sprememb, temveč je sprememba samega časa.ˮ

Kdaj pa bo ustanovljena že precej časa nazaj napovedana neodvisna komisija za zaščito otrok?

ˮJe že ustanovljena, samo jo moramo še zagnati v delovanje in jo obelodaniti v javnosti.ˮ«

Vir: https://vestnik.svet24.si/clanek/aktualno/intervju-peter-stumpf-o-notranjih-frakcijskih-bojih-upadu-verskega-zivljenja-celibatu-in-o-pravem-praznovanju-bozica-1130685

Zavod Dovolj je v temelju zavrača držo škofov, predstojnikov in drugih odgovornih oseb v Cerkvi, ki kot osnovo svojega odnosa do žrtev izpostavijo stališče, da so te same odgovorne za storjeno jim dejanje zlorabe. Pojasnila strokovnjakov, ki se s področjem posledic spolnih zlorab ukvarjajo že dolgo, so glede storilčeve moči, manipulacije in dejanske odgovornosti jasna. Prav tako strokovnjaki izpostavljajo vzroke, zakaj imajo spolne zlorabe, ki jim je pridružena tudi duhovna zloraba, zelo težke posledice. Prav tako so jasni glede dejstva, zakaj je žrtvam tako zelo težko spregovoriti in zakaj večinoma potrebujejo zelo veliko časa, da spregovorijo.

Tem spoznanjem ne nasprotuje nihče od kvalificiranih strokovnjakov, ki se v slovenskem prostoru ukvarjajo s to problematiko. Za boljše razumevanje spolnih zlorab, ki so jim pridružene duhovne zlorabe, svetujemo ogled dokumentarnega filma, ki je dostopen tudi na spletnem naslovu: https://dovolj-je.si/dokumentarni-film-gospodujoci-vpliv-in-duhovne-zlorabe/.

Navajamo še pomembno dejstvo, da v tem primeru poimensko izpostavljeni domnevni storilec Marko Rupnik, nikoli ni javno zavrnil obtožb.

Posebej pa nas v zgoraj navedenem škofovem odgovoru skrbi tudi trditev, s katero škof pojasni stanje neodvisne komisije. Pojmi, ki jih pri tem uporabi: zagnati, delovanje, obelodaniti v javnosti, so mehanicistični z dodatkom populizma. Obenem odgovor izraža malomarno držo do tistih, ki naj bi jih delo te in takšne komisije najbolj zadevalo in zanimalo: žrtve spolnih zlorab v Cerkvi, v Sloveniji. Jemlje jim dostojanstvo in je do njih nespoštljivo. S tem škof krši tudi določbe papeža Frančiška, izdane 7. maja 2019 v apostolskem pismu Vi ste luč sveta/Vos estis lux mundi (https://katoliska-cerkev.si/vos-estis-lux-mundi), s katerimi prednostno škofom in drugim, ki so jim po službi enaki, v splošnih določbah predloži tudi zahtevano držo skrbi za ljudi. V členu 5, alineji 1 določa, da se »Cerkvene oblasti zavezujejo k temu, da bodo tisti, ki trdijo, da so bili prizadeti, skupaj s svojimi družinami obravnavani z dostojanstvom ter spoštovanjem in se jim bo nudila predvsem:

a)      sprejetost, slišanost in spremljanje, tudi preko posebnih ustanov;

b)      duhovna pomoč;

c)      zdravniška, terapevtska in psihološka pomoč, kot zahteva določen primer.«

Navedene misli, ki jih je Peter Štumpf izrazil v zgoraj omenjenem intervjuju, tega žal ne izkazujejo.   

V imenu Zavoda Dovolj je, Janez Cerar