Select Page

»Koliko umazanije v Cerkvi in med tistimi, ki bi mu morali biti zaradi svojega duhovništva popolnoma predani! Koliko ošabnosti, koliko samozadostnosti!«

Molitev Križevega pota (9. postaja)

Rim (Kolosej); 25. marca 2005

avtor: kardinal Joseph Ratzinger (19. aprila 2005 izvoljen za papeža; izbere ime: Benedikt XVI.)

Benedikt XVI. se je skušal spopasti s težo zlorab znotraj katoliške Cerkve. Srečeval se je s preživelimi zlorab, a je vseeno potreba po zaščiti podobe katoliške Cerkve zasenčila potrebo po zaščiti otrok, mladostnikov in odraslih ranljivih ter kaznovanje storilcev.

11. februarja 2013 je odstopil.

Kljub temu, da Frančišek nima na voljo veliko časa, stoji pred izzivom, katerega se Benedikt XVI. ni lotil: odpreti vatikanske arhive zlorab neodvisnemu pregledu ter usposobiti škofe in druge predstojnike Cerkve, da bi omogočili, ne pa ovirali, preiskave in sojenja.

Ustvarjajmo Cerkev, ki bo varen kraj za vse!

Uresničujmo ničelno toleranco kot temeljno načelo Cerkve!

Foto: AFP Photo