Select Page

Na Papeški univerzi Gregoriana v Rimu je od 19. do 22. junija 2023 potekala mednarodna konferenca o zaščiti človekovega dostojanstva.

Tema konference je zelo aktualna: SUSTAINING ORGANISATIONAL ACCOUNTABILITY: STANOVITNOST PODPORE ORGANIZACIJSKI ODGOVORNOSTI.

Vsaka od teh treh besed je pomembna:

STANOVITNOST PODPORE – delo pri varovanju je tek na dolge proge, in ne hitrostna dirka. Cerkev in druge ustanove so deležne kritik zaradi visoko zvenečih besed ter obljub in načrtov, ki pa se ne izvajajo dosledno in trajnostno.

ORGANIZACIJSKI – to zahtevno delo potrebuje organizacijo, strukturo in miselnost, ki jo delijo vsi člani ustanove. Herojska dejanja posameznikov ne zadostujejo.

ODGOVORNOSTI – ena izmed pomembnih tem Frančiškovega papeževanja je služenje; služenje ljudem, ki so nam zaupani. Odgovorni smo ljudem, katerim smo poslani služiti, pa tudi organizacijam in ustanovam, ki nas pošiljajo. Ni vedno jasno, kako se ta odgovornost izvaja. Tudi v Cerkvi nam mnogokrat ni šlo dobro.

Prvi trije dnevi so potekali v obliki konference – z osrednjimi temami: odgovornost do preživelih zlorab, odgovornost do članov ustanov in javnosti, odgovornost do otrok in mladoletnih. Zadnji dan je bil akademski dan, namenjen izmenjavi med raziskovalci, strokovnjaki in praktiki.

Informacije o konferenci in njenem programu so na voljo:

Spletna stran konference : https://saferchurch.org/

Twitter : @SaferChurch

YouTube: Safer Church Media

YouTube Papeške univerze Gregoriana: UniGregorian

Foto: © saferchurch.org

Zavod Dovolj je so na konferenci aktivno zastopali: strokovna sodelavka prof. dr. Milena Mileva Blažić (sodelujoča na akademskem dnevu), strokovni sodelavec Jani Kovačič in koordinator zavoda Janez Cerar.