Select Page

Knjižnica

Evnuhi za nebeško kraljestvo

Avtor: Uta Ranke Heinemann
Založba: Modrijan
Leto izdaje: 2012

Misli založnika

Avtorica v knjigi raziskuje odnos Katoliške cerkve do spolnosti in do žensk ter postavlja pod žaromet velike tabuje katolicizma – homoseksualnost, pedofilijo, kontracepcijo, celibat, zunajzakonsko partnersko zvezo, samozadovoljevanje in splav – ki jih Katoliška cerkev bodisi ovija v tančice molka ali pa do njih zavzema skrajno obsojajoča stališča. S pomočjo izčrpnega zgodovinskega gradiva podaja – s humorjem in ironijo – pregled razvoja katoliške spolne morale, od antike, v kateri izvirajo njene nekrščanske korenine, vse do Benedikta XVI. Knjigi, ki je prvič izšla že leta 1988 (v slovenščini leta 1992) in do danes doživela več ponatisov in dopolnitev, je Uta Ranke-Heinemann leta 2012 dodala novo poglavje, »Moje veliko razočaranje«, ki ga je posvetila papežu Benediktu XVI., svojemu nekdanjemu študijskemu kolegu na teologiji.
Knjiga je prikaz »mačistične« doktrine cerkvenih očetov, ki je bila (in je še) skrajno žaljiva za vse ženske, t. i. čarovnice, hišne pomočnice, gospodinje, služabnice. Med te »nesrečnike« pa lahko prištejemo še homoseksualce, neplodne moške, invalide, gluhoneme … in ne nazadnje tudi duhovnike same.

Recenzija Bukla

Pregledana in razširjena izdaja kontroverzne knjige iz leta 1988, ki je v slovenščini izšla štiri leta kasneje. V njej je Uta Ranke – Heinemann (rojena leta 1927, bila je prva profesorica za katoliško teologijo, ker pa je dvomila o Marijinem deviškem rojstvu, so ji odvzeli pravico do predavanj), »neusmiljena, inteligentna in nepopisno zajedeljiva teologinja«, na podlagi obsežnega zgodovinskega gradiva pregledala razvoj spolne morale v krščanstvu. Pri tej analizi izhaja še iz predantičnih časov, obdeluje odnos antičnih filozofov do spolnosti, ga podaljša v krščanstvo ter neprizanesljivo osvetljuje nastanek celibata, odnos krščanstva do splava, incesta, homoseksualnosti, zakona brez poročnega lista ter ločitve, vse pa v luči izčiščevanja pozicije sodobne ženske. Pričujoča izdaja prinaša tudi dodatno poglavje, v katerem se avtorica posveti spreminjanju katolištva po nastopu zadnjega papeža Josepha Ratzingerja, s katerim sta se skupaj šolala na začetku 1950. let, in analizira, na kakšen način se katoliška cerkev (ne)odziva na škandale v svojih vrstah v zadnjih letih.

Samo Rugelj, Bukla 86-87

Spolnost, duhovništvo in Cerkev

Avtor: Len Sperry
Založba: Celjska Mohorjeva družba
Leto izdaje: 2008

Knjiga Spolnost, duhovništvo in Cerkev je v mnogih pogledih nekaj novega. Je jedrnat, izčrpen, veljaven in sodoben vir informacij, potrebnih za razumevanje sedanjih polemik in za sprejemanje razumnih, odgovornih odločitev. Razdeljena je v tri dele. Prvi del seznani bralca s priročnim besednjakom več kot petdesetih ključnih izrazov in pojmov, ki se najpogosteje pojavljajo. Nato ga popelje skozi celoten proces psihoseksualnega razvoja in različnih dejavnikov, ki vplivajo na ta proces: hormonskih, psiholoških, družinskih in socialnih. Sledita opis in oris integrativnega modela psihoseksualnega razvoja, ki naj razjasni in poglobi bralčevo razumevanje normalnih kakor tudi patoloških posledic bioloških, psiholoških, socialnih, religioznih in duhovnih procesov, ki usmerjajo seksualni razvoj. Ta integrativni model je diagnostični algoritem za ocenjevanje kandidatov za duhovne poklice in mašniško posvečenje.
Prvi del se osredotoča predvsem na zdrav seksualni razvoj, drugi del pa opisuje vzroke za spolne prestopke duhovnikov, v katere so vpleteni otroci, adolescenti in odrasli. Začne se z razpravo o štirih determinantah spolnih prekrškov: o duhovnikovem osebnostnem in psihoseksualnem razvoju; o strukturi in kulturi njegove verske organizacije; o stresorjih in podpori v duhovnikovi službi; o odnosih z ranljivimi skupinami vernikov. Sledi opis, kako vpliva zlorabljanje in občutek samovšečne upravičenosti na duhovnikovo poklicno identiteto. Po kratki razpravi o tem, ali sta pedofilija in efebofilija kaznivi dejanji, nemoralni dejanji ali duševni motnji, prikazujemo model ranljivosti v zvezi s spolnimi prestopki duhovnikov.
Tretji del opisuje številne pereče probleme današnje Cerkve, med njimi tudi nekaj kar spornih. Sem sodi izbira primernih kandidatov za duhovne poklice, izključitev duhovnikov iz aktivne službe, preprečevanje spolnih prestopkov in konflikt glede homoseksualnosti. Knjiga pa se ne zadovolji le z opisom te problematike, ampak ponudi smernice in metode za njeno reševanje.

Nemi kriki spolne zlorabe in novo upanje

Avtor: Tanja Repič Slavič
Založba: Celjska Mohorjeva družba
Leto izdaje: 2008

Knjiga se zapisuje v zgodovino obravnavanja tematike spolne zlorabe v slovenskem prostoru, saj gre za sovpadanje izjemno aktualne in resne problematike in obenem tudi temu ustrezno resnega in zahtevnega strokovnega pristopa. Temeljito obravnava tako historiat kot tudi sedanje stanje raziskav in teoretskih interpretacij spolne zlorabe. Še posebej poudarja psihološke in psihosocialne vidike posledic spolne zlorabe, ki se pojavljajo na področjih telesnega delovanja (vključno z nevrofiziološkim), spolnosti, samopodobe, samospoštovanja in družinskih odnosov (tako v okviru primarne kot sedanje družine). Tema je temeljito osvetljena tudi s pravnega vidika. Avtoričine ugotovitve in sugestije so podprte z lastnimi raziskovalnimi izsledki v okviru relacijske družinske terapije in raziskavami drugih raziskovalcev, kar daje celotni knjigi posebno tehtnost in vrednost.

Dr. Tanja Repič se problematike loteva v luči relacijske družinske terapije, zaradi česar je delo še dodatno zanimivo in privlačno. Potrjujejo namreč učinkovitost relacijske družinske terapije tudi za psihološko in psihoterapevtsko intervencijo pri spolno zlorabljenih osebah, ki mora biti temu primerno intenzivna in kompleksna.
(red. prof. Janek Musek – iz recenzije)

Zlorabe, molk in laži

Avtor: Joe Rigert
Založba:
Leto izdaje: 2010

Spolno nasilje v irski katoliški cerkvi.

Spolne zlorabe v katoliški cerkvi niso nič novega. Živahno spolno življenje papežev, kardinalov, škofov in navadnih duhovnikov – skratka ljudi, ki so zavezani k celibatu – je bilo povod za vsako večjo reformo znotraj rimskokatoliške cerkve. Posiljevanje in zlorabljanje otrok je vklesano v zgodovino duhovništva. Ob plazu obtožb, ki se je zgrnil nad rimsko cerkev na prelomu tisočletja in je tudi resno grozil, da jo bo pokopal, je bilo novo le to, da so si žrtve drznile spregovoriti.

Zapeljani, zlorabljeni, izigrani

Družba v pasti modnih zmot : vzroki, posledice, rešitve
Avtor: Christa Meves
Založba: Celjska Mohorjeva družba
Leto izdaje: 2008

Avtorica brez olepševanja analizira stanje v družbi in pod drobnogled vzame položaj družine v vseh njenih modernih različicah, odnose med spoloma, vzgojo, pa tudi razne vse bolj uveljavljene živ­ljenjske stranpoti, ki resno ogrožajo obstoj naše zahodno­evropske civilizacije. Izhaja iz konkretnih razmer in lastnega dolgoletnega dejavnega spremljanja družinske politike, področja vzgoje in šolstva.
Christa Meves (1925) deluje kot samostojna psihoterapevtka za otroke in mladostnike v mestu Uelzen, je mati dveh hčera in ima šest vnukov. Objavila je 113 knjižnih izdaj, njena dela so prevedena v 14 jezikov. V nemškem jeziku so bila njena dela objavljena v skupni nakladi 6 milijonov izvodov. Pričujoče delo, njen prvi knjižni prevod v slovenskem jeziku, je poslovenila Darja Šneberger Brežnik, sprem­no besedo pa je prispeval dr. Vinko Škafar.

Izgubljeni gozd

Avtor: Zoran Šteinbauer
Založba: Založba Miš
Leto izdaje: 2012

Roman  pripoveduje  zgodbo  o  mladem  semeniščniku  Karlu,  ki  hitro spozna, da so tudi »božji izbranci« pod kožo krvavi kot vsi preostali ljudje. Zoran Šteinbauer nas z mehkim pripovednim tokom popelje v gosti gozd zgodb: prizori iz preteklosti vstajajo v sedanjosti pa tudi sedanjost sama skriva podobe, ki samo čakajo, da jih v svojo pripoved vplete tenkočutni pripovedovalec. Šteinbauerjev slog je podoben pesniškemu; roman tke iz krhkih,  skrbno  izbranih  besednih  niti.  »Izgubljeni  gozd«  ne  nosi  zaman takšnega naslova: branje je podobno sprehodu skozi neznano pokrajino, kjer se senca dreves nad sprehajalcem izmenično redči in zgošča ter tako zdaj skriva zdaj razkriva njene skrivnosti. 

Mlademu semeniščniku Karlu se življenje obrne na glavo, ko ga starejši pater povabi k »Janezovemu očiščevanju«, nekakšni molitvi za izbrance. Kljub  velikim  besedam,  s  katerimi  je  ovenčana,  je  ponudba  zelo neduhovne narave. Odkritje ga močno pretrese. Karel zapusti semenišče in  se  zateče  v  gozd  svoje  mladosti.  Med  premlevanjem  zgodb  spozna ljubezen  svojega  življenja,  ki ga,  kljub  žalostno  kratki  dobi,  ki  jima  je namenjena,  globoko  zaznamuje.  Za  svojo  nesrečo  bi  rad  našel  krivca, toda ko po mnogih letih ponovno sreča patra, zaradi katerega je moral zapustiti semenišče, spozna, da je sposobnost odpuščanja ena največjih vrlin. Karla življenje pogosto postavlja na preizkušnjo, vendar se ne vda. V sebi nosi moč, da v vsaki, še tako grobi ali boleči izkušnji, prepozna skrito lepoto.

Dečki

Avtor: France Novšak
Založba: Založba ŠKUC
Leto izdaje: 2017

France Novšak (1916–1991) je avtor več leposlovnih besedil, med njimi štirih romanov, pomembno pa je prispeval tudi k slovenskemu slovaropisju. Danes je poznan predvsem kot avtor Dečkov: romana iz dijaškega internata, prvega slovenskega romana s homoerotično tematiko, ki ga je napisal ob maturi, ob knjižnem izidu leta 1938 pa je bil star dvaindvajset let. S tem je mladi Novšak ustvaril nekaj, kar je bilo v evropskem okviru poznano, v slovenskem pa nekaj izjemnega, zato so bili prvi odzivi, ki so segali od popolne zavrnitve do zadržane podpore, in nato večdesetletni molk nekaj pričakovanega.

Zdenko Castelli, ki v šolskem letu, zajetem v romanu, dopolni štirinajst let, je erotično središče zavoda svete Marije v Zagrebu. Ni težko ugotoviti zakaj. To takoj po prihodu v internat spozna tudi tri leta starejši Nani Papali. Zdenkova lepota je namreč predmet občudujočega pogleda vsega internata, od dijakov do pedagogov, saj na splošno velja, da je najlepši deček v zavodu. Med fantoma, ki se zelo hitro zbližata, se splete odnos, ki je več kot prijateljstvo. Toda: kako naj to, kar občutita, poimenujeta? In kako naj ravnata, ko narava govori v prid ljubezni in erotike, verska vzgoja pa grozi s peklom? Pri obeh glavnih osebah romana je ves čas prisotno zavedanje, da so »te stvari« prepovedane in znajdeta se na neizbežnem razpotju: ali sprejmeta zunanjo moralo ali pa se okleneta svoje osebne in tvegata konflikt z okoljem.

Z nihanjem med željo in njenim razumskim nadziranjem, med homoerotiko in heteronormativnostjo, med enim in drugim spolom, Dečki razkrivajo, da o naravnosti v družbenih odnosih ne moremo govoriti. Modernemu branju roman kaže, kako tudi telo, spol in seksualnost ne morejo obstajati zunaj družbenih razmerij, kako niso nič tako zelo »naravnega«, kako jih samih po sebi pravzaprav sploh ne moremo misliti, saj niso nič drugega kot družbeni konstrukti.

Nova izdaja ob 100-letnici avtorjevega rojstva in 25-letnici njegove smrti ter ob 80-letnici nastanka romana prinaša besedilo iz druge izdaje (1970), s posameznimi besedilnimi različicami iz revijalne izdaje (1937) in iz prve knjižne izdaje (1938), ter obširno spremno besedo, ki predstavi avtorja in njegovo literarno delo.

Teología y prevención

Avtor: Daniel Portillo Trevizo (urednik)
Založba: Sal Terrae, Maliaño, Španija
Leto izdaje: 2020

Formación y prevención

Avtor: Daniel Portillo Trevizo (urednik)
Založba: PPC, Madrid, Španija
Leto izdaje: 2019

Preprečevanje spolnih zlorab  v izobraževalnih procesih Cerkve.

Obstoj spolnih zlorab v Cerkvi  je dejstvo. Ta, po sebi nesprejemljiva dejanja, so še posebno težka, ko so storjena mladoletnikom in ranljivim osebam. Nujno in neodložljivo je spodbujati kulturo preprečevanja spolnih zlorab. V tem smislu je usposabljanje ljudi temeljni kamen, posebno ko te osebe nad drugimi izvršujejo »oblast«.  

Oblikovalni procesi kandidatov za duhovništvo in redovništvo morajo vsebovati tako iskreno in globoko človeško oblikovanje kot tudi prostore spremljanja, ki spodbujajo vključevanje in zorenje čustveno-spolne razsežnosti kandidatov.

Kakovost oblikovalne institucije se meri glede na celostno skrb teh, ki so sprejeti v pastoralno oskrbo, kot tudi glede na oblikovanje in izbiro vzgojiteljev na področju pastorale.

Tolerancia Cero

Avtor: Daniel Portillo Trevizo (urednik)
Založba: CEPROME, México, Mehika
Leto izdaje: 2019

Duhovno trpljenje, strukturna korupcija, klerikalizem, pravičnost, ničelna toleranca, spreobrnjenje, sinodalnost; To je nekaj ključnih besed, ki so značilne za to knjigo. Nanašajo se na najbolj pereče probleme in izzive, povezane s spolnimi zlorabami mladoletnikov s strani duhovščine, ki so nedvomno največje zlo katoliške Cerkve v zadnjih desetletjih.

Ta knjiga ne le nazorno predstavlja in analizira največje izzive za katoliško Cerkev pred problemom zlorabe otrok, temveč tudi predlaga teološko-eklesiološke rešitve: »Če eden član trpi, vsi trpite z njim! (1. Kor. 12:26).

 

Cuando los valores chocan

Avtor: Joseph P. Chinnici
Založba: Desclée De Brouwer, Bilbao, Španija
Leto izdaje: 2011

Joseph Chinnici, cenjen zgodovinar in opazovalec Ameriške katoliške Cerkve , je bil deželni predstojnik frančiškanskih bratov v Kaliforniji, ko so red pretresle spolne zlorabe nekaterih njegovih članov, nekaj let preden je vprašanje postalo škandal mednarodnih razsežnosti. Avtor združuje zgodovinska dejstva in nepristranskost z lastnimi izkušnjami. Ponudi nam edinstven vpogled v javno in institucionalno ozračje in v to, kaj se je zgodilo takrat in kaj se mora zgoditi danes, da bi si Cerkev povrnila verodostojnost in zaupanje.

V tej knjigi J. P. Chinnici ponuja poglobljeno, teološko utemeljeno, psihološko podkrepljeno in globoko pastoralno analizo in vrednotenje enega največjih izzivov, s katerimi se je rimokatoliška Cerkev soočila v zadnjih desetletjih. Pozorno branje bo katoličanom pomagalo, da se kaj naučimo iz te zmešnjave in stopimo na pot ozdravljenja in prenove.

Iglesia y pedofilia

Avtor: Giovanni Cucci, Hans Zollner
Založba: Sal Terrae, Maliaño, Španija
Leto izdaje: 2011

Pedofilija nekaterih duhovnikov in redovnikov ter način obvladovanja tega problema je zagotovo odprta rana na telesu Cerkve, ki sproža resna vprašanja: Kako je mogoče, da so Bogu posvečeni ljudje storili tak zločin? Katere psihične dinamike se pojavljajo pri teh dejanjih?
Medijsko poročanje in groba obravnava teh vprašanj ne prispevata k iskanju odgovorov, ki pa bi jih bilo nujno poiskati. Cilj te knjige je razmislek o zapletenem svetu pedofilije, njenih vzrokih, značilnostih, možnih ukrepih in nekaterih namigih, da se takšne stvari v Cerkvi ne bi ponavljale.

Vključeno je tudi celotno besedilo pisma Benedikta XVI. Irskim katoličanom.

 

CRIMINALES: Prontuario de la Iglesia Chilena

Avtor: Juan Carlos Claret Pool
Založba: Camara Chilena del Libro
Leto izdaje: 2020

Obstaja konsenz, da je katoliška Cerkev v krizi zaradi spolnih zlorab, ki so jih zagrešili kleriki nad ranljivimi osebami, še posebej mladoletniki. Čile je, zlasti v zadnjih letih, globalno znan po zlorabah in prikrivanjih. Kljub temu pa ni edina država, ki jo pestijo tovrstni zločini. Dokazi kažejo, da se tudi v drugih deželah pojavlja enak vzorec ravnanja katoliške duhovščine. Z drugimi besedami, spolne zlorabe in prikrivanje sta izraz problema, ki izhaja iz same strukture katoliške Cerkve. Da bi razkrili ta pojav, je nastala zbirka “La Caja de Pandora”, katere prva knjiga ima naslov “Criminales: Prontuario de la Iglesia Chilena”. V njej avtor poroča o prijavah kleriških spolnih zlorab v Čilu, ki so se zgodile od leta 1905 do 2020. Knjiga je poizkus, da “obrnemo stran” v krizi spolnih zlorab.
Temu naslovu bo sledil “Nevarnost”, kjer bo predlagan nov pristop za diagnosticiranje in lociranje problema spolnih zlorab v katoliški Cerkvi, na koncu pa se bo ta zbirka zaključila s knjigo “Upanje”.

PELIGROSA: El porqué de los abusos en la Iglesia

Avtor: Juan Carlos Claret Pool
Založba: Amazon
Leto izdaje: 2020

V prejšnji knjigi (Criminales) je bila predstavljena dolga kazenska evidenca, ki bremeni katoliško Cerkev v Čilu. Zdaj bo ta knjiga odgovorila na vprašanje, ali obstajajo posebni elementi v Cerkvi, zaradi katerih bi lahko odgovornost za te zločine prenesli s posameznikov na institucijo. Če želimo to narediti, si moramo podrobneje ogledati cerkveno strukturo. Ne zato, ker posamezni primeri ne bi bili pomembni, ampak zato ker opažamo, da se spolne zlorabe v Cerkvi še vedno pojavljajo kljub temu, da je na zunaj videti preobrat v ravnanju.  Jasno je, da odsotnost resnih in neodvisnih študij o vlogi cerkvene strukture pri zlorabah uničuje življenja. Vprašanje je, v kolikšni meri cerkvena struktura vpliva na vedenje ljudi v Cerkvi? Odgovor je preprost: zelo vpliva, ker so strukture tiste, ki podeljujejo oblast, in v konkretnem primeru katoliške Cerkve – čeprav verjetno tudi v drugih institucijah -, njena institucionalna zasnova omogoča zlorabo moči. Preden se zgodi spolna zloraba, se vedno zgodi zloraba moči, oblasti. Če torej ne bomo pozorni na to, kako se v Cerkvi podeljuje, omejuje in izvaja oblast, bomo še naprej odpravljali zgolj posledice in ne vzrokov za zlorabe. Tako se pojavita dve novici: slaba novica je, da Cerkev, medtem ko izvaja oblast, vztrajno odklanja dialog o tem. Dobra novica pa je, da če bo to, kar je predlagano v tej knjigi, udejanjeno, bomo prekinili to tisočletno škodljivo držo Cerkve. Izziv ne samo za vernike.