Select Page

Kdo smo?

Zavod

je leta 2018 nastal kot civilna iniciativa in se dve leti kasneje preoblikoval v zavod z istim poslanstvom. Združuje katoličane, ki želimo pospešiti reševanje in preprečevanje spolnih zlorab v katoliški Cerkvi. Prvenstveno se posvečamo žrtvam kleriških spolnih zlorab. Poleg tega delamo za ozaveščanje splošne in cerkvene javnosti o ničelni toleranci do spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem.

Naša vizija:

  • Opolnomočiti osebe, ki so preživele spolno zlorabo, da bi lahko živele polno in izpolnjujoče življenje
  • Oblikovati in podpirati slovensko skupnost oseb, ki so preživele spolno zlorabo po klerikih
  • Doseči bistven premik k transparentnosti in učinkovitosti obravnave primerov spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem

Naše dejavnosti:

  • Poslušati in slišati preživele po spolnih zlorabah
  • Spremljati preživele in njihove bližnje
  • Zagotavljati preživelim po zlorabah psihološko, terapevtsko, pravno in duhovno pomoč
  • Preventivno delovanje za preprečevanje spolnih zlorab
  • Ozaveščanje širše in cerkvene javnosti o spolnih zlorabah v katoliški Cerkvi
  • Izobraževanje ranljivih skupin o spolnih zlorabah
  • Povezovanje s podobnimi organizacijami na državni in mednarodni ravni

Ekipa

Smo skupina dejavnih katoličanov različnih strokovnih profilov, ki smo se bodisi neposredno bodisi posredno srečali s spolnimi zlorabami v katoliški Cerkvi na Slovenskem. Spolne zlorabe doživljamo kot enega izmed najhujših zločinov proti sočloveku, žal pa z žalostjo in zaskrbljenostjo ugotavljamo, da katoliška Cerkev na Slovenskem naredi veliko premalo, da bi zaščitila žrtve in iz vrst klerikov in redovnikov izločila vse storilce tega groznega in kriminalnega dejanja. Tega nam je dovolj! Dovolj je sprenevedanja in pometanja pod preprogo. Dovolj je tega, da odgovorni pogosteje ščitijo storilce kot žrtve. Dovolj je uničenih življenj in pokopanih prihodnosti. Zato je naša dolžnost in pravica, da ukrepamo. Prepričani smo namreč, da je to edino prav in odgovorno do žrtev in nenazadnje do Cerkve, ki si bo samo preko temeljitega očiščenja lahko povrnila verodostojnost v javnosti.