Select Page

Toni Kmet – Vir: YouTube

  1. Preko medijev smo bili seznanjeni z odločitvijo Svetega Sedeža, to je vrhovnega vodstva katoliške Cerkve, glede laizacije zaradi spolnih zlorab sedaj že nekdanjega duhovnika Tonija Kmeta.
  2. Izražamo podporo in spoštovanje žrtvam spolnih zlorab omenjene osebe. Prav tako izražamo spoštovanje tistim ustanovam osrednjega vodstva katoliške Cerkve, ki so prepoznale v zločinskem dejanju spolnih zlorab omenjenega nekdanjega duhovnika zadosten razlog za odslovitev iz poklica in življenja, ki zahtevata najvišjo stopnjo moralnosti.
  3. Spolne zlorabe, ki so razkrite do sedaj, so le vrh ledene gore stranpoti v katoliški Cerkvi v Sloveniji. V tej jasnosti naznanjamo zaton tistih odgovornih oseb in struktur znotraj katoliške Cerkve v Sloveniji, ki so se zavezale Jezusu, a ravnajo v nasprotju z njegovim naukom. Ne skrbijo za dostojanstvo človeka in celo ravnajo v nasprotju s temeljno zavezo skupnosti, ki je varovanje tega dostojanstva. Jezus namreč sodi po sposobnosti prepoznanja Njega v bližnjem, predvsem pa v najmanjših, med katerimi so tudi zlorabljeni.
  4. Zahtevamo ustanovitev neodvisne komisije za preiskavo spolnih zlorab znotraj katoliške Cerkve v Sloveniji in posredovanje Svetega Sedeža v naši krajevni cerkvi.