Select Page

Spomin na drage rajne

Ob prazniku Vseh svetih in dnevu spomina na vse umrle se članice in člani Civilne iniciative Dovolj.je obračamo na vse ljudi blage volje s sporočilom, da življenje zmaguje.
Izražamo hvaležnost vsem, ki podpirate žrtve spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem: s poslušanjem pretresljivih izkušenj, z iskreno besedo podpore in s pogumnim izrazom solidarnosti v prid resnice in pravičnosti.
Zagovarjamo življenje od spočetja do naravne smrti in v tem prečudovitem toku prepoznamo tudi mnoge pasti, ki stalno ogrožajo slehernika, še posebno najranljivejše: otroke in  mladostnike, žrtve mnogoterih zlorab, odrasle ranljive, izkoriščene delavce, ljudi na obrobjih življenja, preizkušene v nasiljih, osamljene in zaničevane.
Odločno odklanjamo kulturo delitev, stigmatizacij in nasilja. Zavračamo duhovno posvetnost, samozadostnost in poistovetenje z določeno politično opcijo.
Spodbujamo k gradnji mostov razumevanja in sožitja, spoštovanja in sprejemanja slehernega življenja.
V Jezusu Kristusu prepoznavamo obličje Njega, ki je pot, resnica in življenje, zato neskončno presega ideološke okvire. Vsem, ki mu sledimo, sporoča, da bomo nekoč sojeni po sposobnosti, da ga prepoznamo v najmanjših. Zaupamo Jezusu v prepričanju, da je naše poslanstvo polno življenja, ki zmaguje.
Predlagamo, da denar, namenjen postavitvi božičnih smrek in okraskom v Vatikanu, v duhu dejanj in besed papeža Frančiška namenimo ljudem na družbenih obrobjih ter vsem, ki jim nesebično služijo, tako pri Svetem Sedežu, kot tudi v Republiki Sloveniji.
Želimo podpreti skupno dobro, da bi v Sloveniji vsi, ki tu prebivamo, živeli kot bratje in sestre.