Select Page

Vaše delo v blagor zaščite najranljivejših je nujno in bistveno.

Ob tej priložnosti poudarjam pomembnost teh dogodkov na ravni krajevne Cerkve. Pred skoraj letom dni sem potrdil apostolsko konstitucijo Praedicate Evangelium, kjer sem rimsko kurijo prosil naj priskoči na pomoč krajevnim Cerkvam. Delo za pripravo jasnih postopkov za zaščito ranljivih oseb v Cerkvi mora v vsaki krajevni Cerkvi posti prednostno.

Papeško komisijo za zaščito mladoletnih sem prosil, da nadzira pravilno uporabo dokumenta “Vos estis lux mundi”, da bi osebam – žrtvam zlorab, omogočili jasno in dostopno pot v iskanju pravice. Posameznim delom Cerkve, kjer se napori zaradi pomanjkanja srestev, še vedno nahajajo na začetku, je potrebno nameniti posebno pozornost. Ne smemo dovoliti, da krute neenakosti, ki vladajo v družbah, vplivajo na Cerkev.

Pred štirimi leti so se škofje in redni predstojniki s celega sveta v Vatikanu srečali s člani rimske kurije. Spoprijeli so se z vedno večjo težavo slabega reševanja, s strani cerkvene hierarhije, spolnih zlorab otrok.

Posilstvo in izdajstvo, spolna zloraba s strani duhovnikov in prikrivanje s strani škofov in redovnih predstojnikov so pustili neizbrisno rano v Kristusovem telesu, Cerkvi, saj sta tolikerim prizadela škodo.

Kdorkoli zmanjšuje vpliv teh dogodkov ali pa minimalizira sedanjo nevarnost prezira te, ki so mnogo pretrpeli in vara te, katerim pravi da služi.

Spolna zloraba, storjena kadarkoli v Cerkvi s strani kogarkoli, je nevarnost dobrobiti Božjega ljudstva.  Slabo soočenje z njo bo razvrednotilo Gospodov Evangelij v očeh vseh.

Spodaj: IZVIRNIK