Select Page

Slovenska škofovska konferenca je na svoji 124. redni seji 7.6.2021 najavila enega izmed svojih sklepov, ki se glasi:
“Škofje so dopolnili tudi Smernice za zaščito otrok in mladostnikov ter ranljivih odraslih. Smernice bodo v kratkem objavljene na spletni strani SŠK.”

Ponovno dopolnjevanje Smernic. To je umetelnost birokracije in prazne retorike.
Spoštovani škofje, kdaj boste sposobni prisluhniti žrtvam in jih resnično slišati? In udejanjiti že tolikokrat dopolnjene Smernice?